Обмислено избирайте брокер и агенция!

apartments
В повечето държави брокер на недвижими имоти не е кофти работа! За съжаление при нас на хората все още не им е много ясно, какви точно са ангажиментите на брокера, или за точно какво му се заплаща… и често съществува резон в съмнението.

Трябва да сте внимателни С НАМИРАНЕТО НА АГЕНТ
• Разберете повече относно компанията, която би поела проучването на имота ви.
• Вижте се лично с брокера от агенцията, който ще поеме имота ви.

Изискайте от персоналния ви агент да ви запознае:
• всичко, което ще правите заедно- всяка стъпка- от самата идея до ключа
• в какви времеви рамки ще бъде осъществен целият процес – от началното търсене, през самите огледи, до приключването на сделката
• какво точно е желателно да уредите вие – време, бележки, документи
• какви са ангажиментите на самия брокер – много ясно декларирани, а също в рамките за какво време би било възможно да са поети и изпълнени

Не чакайте единствено на общуването по е-мейл – даже и пъстро да сте казали желанията си – абсолютно нищо не е в състояние да замени даден разговор. Най-хубаво дръжте на персонална среща! Вие трябва да си изберете, с кого точно да общувате – както агенцията, така също и персонално агент от агенцията.

Ако пък характера или работното отношение на предложения агент не ви допада – свържете се със собственика на компанията и помолете за друг агент, който да започне с възложената работа, или направо поръчате дадената работа на съвсем друга фирма.

Поискайте задължително друг брокер, при положение че:
Ви показва оферти, които не отговарят на вашите изисквания.
Са нагли да ви таксуват пари за извършване на огледи и в през това време ви предоставят предложения, които не са ок с вашите желания.
Изминали са не малко месеца, а той/тя не ви е предложил за оглед нищо, отговарящо на първоначално обявените критерии от вас.
Ви таксува финанси за разнообразни разноски, неупоменати в договора помежду ви – пътни, адвокат и др. Всичко това е абсолютно неудачно! Факт е, че за това вие плащате комисиона и нейните параметри са уточнени в договора измежду страните.

Сайта ни: http://colliers-residential.bg/broker/uslugi