История на новините

news

Новините са селекция на конкретна вест за настоящите случки, представена от електронна медия, интернет, вестник или от уста на уста между коментиращи.

Английската дума “news” (новини), е основана още през 14-ти век, от употребата на множественото число на думата “new” (нов). Преди да бъдат създадени вестниците в началото на седемнадесети век, са се ползвали официалните бюлетини и правителствени постановления.

Първата официална употреба на организирана доставна услуга за разпространение на писмени документации, е в Египет, там където фараоните използват куриери за популяризиране на техните собствени постановления на територията на държавата ( 2400 г. пр.н.е.) . Точно тази практика почти сигурно ще разполага с корени в значително по-старата практика на съобщенията от уста на уста и би могло да е измислена над тази вече съществуваща инфраструктура.

В Древен Рим обявите в държавата или новинарски бюлетини са обявени публично от Юлий Цезар . Те са изписвани върху метал или камък и са слагани на обществени места.

В Китай правителството ползва бюлетини наименовани “типао”, популяризирани между съдебните служители по време на династия Хан (втори и трети век след Христа). Между 713 и 734 г. бюлетина на съда на китайската династия Тан е бил написан ръчно на коприна и се е чела от служителите в правителството. През далечната 1582 г. по време на династията Минг в Пекин са разпространени 1-те лични листовки.

Сега начините за разпространяване на новини са много, като най-широкия е през нета в новинарските медии и социалните мрежи.

Открийте още: лидерство