Съставете екип с тийм билдинг

Великолепните резултати от дейността на всяка една работна група са в пряка корелация от индивидуалните резултати на всеки един от хората в групата. Да се изгради успешна атмосфера за работа и да се намали времето, което е нужно за осъществяването на всяка една задача е нужно всяко едно звено от работната мрежа да вземат участие синхронизирано. Докато има неразбирателство, личностни стълкновения, нападки и желание за самоизтъкване, работната среда става нажежаваща и не особено резултатна. Мисията на тиймбилдинга е да поправи именно тези противоречия, да затвърди приятелствата измежду отделните личности в групата, да развие варианти за откриване и опознаване на слабите и силните страни на всеки . Дадената идея, рожба на проучване и анализи на група психолози е особено актуална.

 

Разнообразните възможности предлагани от консултантите по тийм билдинг включват реазлични дейности, инициативи и мероприятия имащи за цел създаването на атмосфера в която да се подобрят взаимоотношенията в колектива. Повечето хора подценяват нуждата от външно участие за оптимизацията на средата за работа, смятайки, че това са безмислени финанси, загубване на ценно време и разхищение. В случай, че един колектив не е сплотен и най-хубавата мотивация, заплащане и поощряване чрез премии не биха дали търсените реакции, защото постоянната липса на човечност е главен ключов фактор за всеки хубав екип.

team building

Първата крачка до построяването на сплотена група е търсенето на специалист по тийм билдинг, анализирайки дадената ситуация, да потърси главните причини за сблъсъците и да открие най-правилното решение за оптимизацията на работната дейност. Игрите от характер с приключенски тип изправят участващите в неочаквани обстоятелства, изискващи моментни действия, логично мислене и приключенски метод. Нуждата от комуникация и сътрудничество в дадените етапи от събитието, дава възможност за изпъкване на водаческите умения и силните страни на дадените участници. Един отличен управител може да потърси помощ, ако констатира напрежение и неудоблетвореност в неговите подчинени, тъй като дребните подробности най-често нанасят най-големите щети за всеки трудов колектив.

Наличието на многоброен колектив обикновено означава и огромни затруднения, тъй като обединяването на огромна група е адски напрегнат процес. Личностните сблъсъци имат нужда от моментна реакция, защото индивидуалните свади може да осуетят релакса и на останалите и да повлияят за разделянето на воюващи групи и лагери. Съдействието на участващите ще улесни тази нелека и отговорна задача. С обединени усилия всеки колектив може да развие здравословна и пълноценна работна среда и да достига максимални постижения.

Сайта ни: http://newevent.bg/new/143/teambuilding