Регистриране на компания – гарантиран старт с Centara.bg

Registration of foundation

Регистрацията на фирма е отговорна мисия, с която се поставят основите за изцяло нов правен субект. За тази практика ще е нужно да се подхожда с особено голямо внимание, и ще бъдат избягани евентуални бъдещи неприятности при извършване дейността по предназначение, при нейното нарастване или изменение.

При нужда от Смяна на Адрес на фирма, може да посеите сайта на центъра за подробна информация


Точно какъв е начина за регистриране на компания?
● Вариантът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е доста фин детайл и правилното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от тях е от определящо важно значение за перспективата на всяка българска фирма. При регистрацията на фирма трябва да бъдат взети предвид счетоводната отчетност, данъчното облагане, осигуровките и варианта на управление при специфичните правни извивки и т.н.;
● За фирменна регистрация е наложителна да се приготвят множество индивидуални документи, сред които са акта за създаване и протокола (имената на тези така важни документи са индивидуални при различни правни видове), заявления по модел и лиценз или позволение, ако същността на дейността го иска по наредба;
● Ще е нужно да се отвори сметка за парични средства за началния капитал и да се входира изискваната от закона съставна част от него;
● Преди подаването на документацията за регистрирането им в ТР е необходимо да се плати таксата на държавата;
● Нужните от Агенцията по вписванията документи следва да са попълнени изчерпателно и да бъдат входирани по надлежния канален ред, защото при липси, грешки или неточни факти АВ ще откаже вписването. За коректно и четливо попълване на документите вписването в Търговския регистър е бързо (до 3 дни) и без проблеми. Точно след вписването на компанията в Агенцията по вписванията документите автоматизирано се изпращат към НАП.


Огромна помощ от професионалист – тайната към сполуката


Опасно е да разчитате изцяло на интернет като единствен генератор на полезна информация за регистриране на компания, особено при недобро познаване на законовата разпоредба. Свободно движещите се в интернет порстранството бланки и формуляри, които трябва да се запълнят, могат да се окажат остарели, неверни или непълни. Особено доста трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, тъй като те се явяват “самото ядро” на собственото Ви дружество и бъдещата му дейност. Ангажирането на специалист за вписването на търговската фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова наистина скъпа дейност. Ще можете да измислите най-удачния вариант за избор на правна форма, като много внимателно се информирате с бъдещите си задължения и права. Екипът, на когото се доверите изцяло, ще изработи абсолютно всички необходими документации и ще се постарае за навременното им вписване в Търговския Регистър. От вас се иска просто подпис, който би могъл да бъде даден и по електронен път с преснимане или снимка.
Вписването на търговската фирма е голяма активност, която изисква точност и професионализъм. За да сте сигурни и спокойни за своята бъдеща дейност, не правете компромиси при изграждането на нейните основи.